St Thomas's Newhey

<< Previous Photo 
St Thomas's Newhey

St Thomas's Newhey
Church exterior on a spring morning
<< Previous Photo